[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Contact: Medisch Pedicure Landgraaf, Kerkstraat 25, 6374 HH Landgraaf, Tel: 06-16780726
KVK: 50787012
Copyright © 2012, Medisch Pedicure Landgraaf. Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring

Met deze Privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren, over de manier waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

 • Welke gegevens verwerken wij?:
       In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke
       gegevens:
  -    Naam, woonplaats, adres, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer, emailadres.
  -    Gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen leggen
       wij vast in een medisch dossier.
   
 • Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
  -    Als zorgaanbieder zijn wij verplicht uw BSN te registreren. Ook moeten we dat
       nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de
       Wet gebruik BSN in de zorg.
  -    Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners vindt alleen plaats via een
       beveiligde verbinding, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. 
  -    Voor een adequate zorgverlening is het vereist, dat wij over uw medische gegevens
       beschikken. Voorts nemen we in uw dossier gegevens op over uw behandeling en
       nemen daarin andere stukken op, bevattende zodanige gegevens (bijvoorbeeld
       informatie van uw huisarts), voor zover dit voor een goede zorgverlening aan u
       noodzakelijk is.
   
 • Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
       Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.
   
 • Overige Privacyrechten:
-    U heeft recht  op inzage, het aanpassen of verwijderen van gegevens uit uw dossier.
-    U heeft recht om een aan ons gegeven toestemming te beperken en weer in te
     trekken
-    U heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en door te geven aan
     een andere organisatie (recht op dataportabiliteit).
-    U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).
Roswitha Ots-Grunewald
Medisch Pedicure Landgraaf
  
Welkom Bij Salon Roswitha voor de professionele verzorging van gezicht en voeten.


Deze site is nog in opbouw.
  
medisch pedicure landgraaf voetverzorging in nieuwenhagen waubach abdissenbosch ubach over worms schaesberg ook het adres voor blaren veroorzaakt door bijvoorbeeld wandelen en sporten